iBodies

https://ibodies.eu
iBodies jsou inovativní chemickou sloučeninou, která dokáže účinně a plně subsituovat protilátky v běžných biochemických metodách. Teoreticky mohou být upraveny pro jakýkoliv protein a nabízí tak široké využití. Zní to složitě? Pro nás určitě, ale tým iBodies biochemii perfektně rozumí a pro profesionální vědecký výklad budete muset navštívit jejich stránky. Tam najdete vše.
https://ibodies.eu

Narozdíl od složitého produktu byl web navržen jako přehledná a snadno pochopitelná prezentace projektu, vývoje a výzkumu týmu iBodies a novinek týkajících se projektu. Zároveň jsme se snažili vytvořit hravý, neuniformní mladý vzhled, který však stále bude na první pohled připomínat zaměření projektu na vědu - biologii a chemii.

Během vývoje jsme brali v úvahu pravděpodobný budoucí růst celého projektu. Proto jsme navrhli řešení, které může být jednoduše využito i s nárustem obsahu celé stránky. Důraz jsme rovněž kladli na pečlivou přípravu formátů textu, videí a fotek, které na web vkládá sám klient. Snažili jsme se o vytvoření webu, na kterém bude jakýkoliv, i velmi nečekaně strukturovaný obsah, vypadat perfektně. Chvála od výzkumného týmu iBodies potvrzuje, že se naše snaha vyplatila.

1 Tvorba webu
2 Webové stránky

Pro tým iBodies jsme navrhli i samotný obal produktu. Krabička s jednoduchou konstrukcí i designem se tak stala oficiálním balením iBodies. V zájmu pohodlí jsme obstarali veškerou komunikaci mezi klientem a tiskárnou. Kromě krabičky jsme také vytvořili několik oficiálních letáků iBodies. Některé z nich jsou využívány k běžné prezentaci produktu, jiné jsou přibalovány přímo k samotnému produktu.

3 Návrh obalu
4 Letáky

< zpět